Stordammen Fredrikstad

KF Entreprenør har signert avtale med Fredrikstad kommune om rehabilitering og delvis nybygging av Stordammen i Fredrikstad. Dammen er en klasse 4 dam, og rangert som en av de farligste dammene i Norge. Dette stiller derfor strenge krav til planlegging, utførelse og dokumentasjon igjennom hele byggeprosessen.

Dammen som er bygd i ca 1800 består av en hoveddam på ca 55m, sidedam på ca 75m etterfulgt av ca 10m overløp og lukekonstruksjon i betong. Det vil bli en videre forlengelse av sidedammen på ca 30-40m.

Kontraktarbeidet omfatter i grove trekk forsterkning av eksisterende fyllingsdammer inkludert omfattende plastringsarbeid, etablering av fangdam og ny betongdam med separat overløp og nytt elveleie.

Arbeid som skal utføres

 • Nødvendig skogrydding og vegetasjonsrydding på dammen, deponier og riggområde.
 • Etablering av adkomstveier og oppgradering av eksisterende skogsbilvei til kl. 5 skogsbilvei
 • Etablering av fangdam, nedtapping av magasinvannstand og vannhåndtering
 • Demontering av lukedeler og riving av betongdeler/kummer
 • Graving og masseutskifting av dammasser
 • Støping av tetningsvegg/vinkelmur på damkrone til mur/fyllingsdammene
 • Støping av massiv overløpsdam og vangemurer
 • Etablering av ledningsanlegg, kummer og drensanlegg
 • Etablering av poretrykksrør og deformasjonsbolter
 • Brokonstruksjon over avløpskanal
 • Tilbakefylling av masser mot konstruksjoner og omfattende plastringsarbeid på oppstrøms og nedstrøms side av fyllingsdammer

 

Prosjektdetaljer

 • Kunde:
  Fredrikstad kommune
 • Prosjekttype:
  Rehabilitering og delvis nybygging av eldre damkonstruksjon
 • Entrepriseform:
  Utførelsesentreprise
 • Byggetid:
  2022 – 2023
KF Entreprenør AS

Ryensvingen 15
0680 Oslo
Norway

For ansatte:
Intranett

Om oss

Følg KF Entreprenør

Nettsiden er levert av Egde Consulting AS