tre menn i arbeidstøy snakker sammen

Samfunnsansvar

Det vi gjør påvirker samfunnet rundt oss. I KF skal vi ha en høy etisk standard i alt vi foretar oss, slik at vi sikrer vår konkurransekraft og vårt omdømme. Det er vår plikt å handle med integritet og i samsvar med lover og regelverk. KFs etiske retningslinjer skal fungere som veiledning for våre handlinger, og gjelder for alle ledere ansatte, tillitsvalgte, styremedlemmer, innleide og andre som opptrer på vegne av KF.

KF er en del av Roadworks. I Roadworks følger alle selskapene i konsernet felles retningslinjer for  samfunnsansvar og bærekraft.

Disse retningslinjene vår rettesnor for hvordan vi skal opptre på vegne av selskapet innen:

  • Etikk og forretningsskikk
  • Menneskerettigheter og arbeidsmiljø
  • Anskaffelser / innkjøp
  • Miljø og ytre påvirkning

Miljø- og klimapåvirkning

Vi skal være så klimanøytrale som mulig. Vi er opptatt av å redusere energiforbruket i egne bygg, og av å samarbeide med relevante partnere for å minimere utslipp fra bilene våre. Vi har et mål om å øke antallet videokonferanser for å redusere antallet reiser.

ISO-sertifisering
KF Entreprenør er sertifisert etter standardene ISO9001:2015, den internasjonale standarden for ledelsessystem for kvalitet og ISO14001:2015, den internasjonale standarden for miljøstyring.

KF Entreprenør AS

Ryensvingen 15
0680 Oslo
Norway

For ansatte:
Intranett

Om oss

Følg KF Entreprenør

Nettsiden er levert av Egde Consulting AS