tre menn i arbeidstøy snakker sammen

Samfunnsansvar

Det vi gjør påvirker samfunnet rundt oss. I KF skal vi ha en høy etisk standard i alt vi foretar oss, slik at vi sikrer vår konkurransekraft og vårt omdømme. Det er vår plikt å handle med integritet og i samsvar med lover og regelverk. KFs etiske retningslinjer skal fungere som veiledning for våre handlinger, og gjelder for alle ledere ansatte, tillitsvalgte, styremedlemmer, innleide og andre som opptrer på vegne av KF.

Vi har retningslinjer som skal sikre at vi som representerer KF tar etiske, sosiale, og miljømessige bærekraftige valg i vår daglige drift.

Disse retningslinjene er vår rettesnor for hvordan vi skal opptre på vegne av KF innen:

  • Antikorrupsjon
  • Etikk og forretningsskikk
  • Menneskerettigheter og arbeidsmiljø
  • Anskaffelser / innkjøp
  • Miljø og ytre påvirkning

I KF Entreprenør skal vi være bevisst vårt samfunnsansvar, følge gjeldende regelverk og gjøre gode etiske valg. Dersom du mener det har forekommet kritikkverdige forhold i selskapet oppfordres du til å varsle. Les mer om varsling av kritikkverdige forhold i KF Entreprenør.

to menn og en kvinner ler og ser utenfor bildet

ISO-sertifisering

KF Entreprenør er sertifisert etter standardene ISO9001:2015, den internasjonale standarden for ledelsessystem for kvalitet og ISO14001:2015, den internasjonale standarden for miljøstyring.

 

nærbilde av bygg med logobanner og nærliggende område

Åpenhetsloven

KF Entreprenør skal være til å stole på innenfor bransjen vi opererer. Vi skal etterleve alle nasjonale og internasjonale lover og regler relatert til vår virksomhet. 

Mer informasjon

nærbilde av bygg med logobanner og nærliggende område

Miljø- og klimapåvirkning

Vi skal være så klimanøytrale som mulig. Vi er opptatt av å redusere energiforbruket i egne bygg, og av å samarbeide med relevante partnere for å minimere utslipp fra bilene våre. Vi har et mål om å øke antallet videokonferanser for å redusere antallet reiser.

KF Entreprenør AS

Ryensvingen 15
0680 Oslo
Norway

For ansatte:
Intranett

Om oss

Følg KF Entreprenør

Nettsiden er levert av Egde Consulting AS