Hva ønsker du å sikre?

Adgangskontroll

Adgangskontroll benyttes når personer som skal ha tilgang til lukkede områder autentiserer seg, normalt ved å benytte et adgangskort mot en kortleser eller henvender seg i en resepsjon. Gyldig autentisering gir tilgang og personen slipper inn på området. Typiske områder hvor det er vanlig med adgangskontroll er flyplasser, sykehus, militære installasjoner, terminaler, kontorbygg og hoteller. Adgangskontroll benyttes ikke kun til vanlige dører, men også til rotasjonsporter, bommer, porter, heiser og sluser.

Fasadesikring

En viktig tommelfingerregel er at fasaden ikke er sterkere enn sitt svakeste ledd og derfor er det viktig å tenke helhetlig når det kommer til fasadesikringen. Hva den reelle trusselen og hva man ønsker å sikre? Eksempler på fasadesikring er sikring av vinduer/ glass med sikkerhetsglass, gitter eller folie, sikring av dører, vegger, luker og sjakter og alarm- og deteksjonssystemer hvis fasaden er brutt.

Område-/ perimetersikring

Områdesikring er sikring av et område vanligvis med gjerder, porter, rondeller og alarm- og deteksjonssystemer. Det kan eksempelvis være å sikre en flyplass med pullerter, skyveporter, flettverksgjerder, automatiske sperretrinn, alarmsystemer eller rotasjonsgrinder, eller en kombinasjon av disse. Det er flere nivåer av områdesikring som tilpasses det enkelte formål. Et militært område har et høyere nivå av områdesikring enn en barnehage, og offshore og petroleumsselskaper må følge såkalte OLF reglement når det skal settes opp gjerder og porter.

Perimetersikring gjelder en bestemt del av et område, et bygg eller innkjøring. Dette sikres som oftest med tyngre sikringselementer som pullerter, sperretrinn, kjøretøysporter og bommer, gatemøbler, kortleser og porttelefon.

Trafikkregulering

Trafikkregulerende tiltak som pullerter, bommer eller sperretrinn kan enkelt brukes for å hindre tilgang, redusere hastighet eller regulere inn- og utkjøring fra et område. I disse tilfellene er det vanligvis ikke snakk om produkter som tilfredsstiller høysikkerhetskrav, noe som gjør at produktkostnadene reduseres.

Eksempler på dette er pullerter som kun går ned for kollektivtransport og dermed hindrer andre trafikanters muligheten til gjennomkjøring, bommer som er stengt utenom arbeidstiden, bommer / pullerter montert for å skape en slusefunksjon ved for eksempel en tollstasjon eller sperre deler av et kjørefelt eller en innkjøringer/ kvartaler ved arrangementer eller nødssituasjoner.

Innvendig sikring

Innvendig sikring er primært tiltak for å hindre eller begrense tilgang til gitte områder. Eksempler på innvendige tiltak kan være et resepsjonsområde med glassfelt av sikkerhetsglass som avgrenser sikker og usikker side, sikkerhetsdører, sluser for personelltilgang, sikring av et teknisk rom eller et VIP- rom med sikkerhets dør og vegger, foliering av glassflater, videoovervåking og kortleser. Det kan også være sikring av sjakter og ventiler, alarm- og låssystem, kortleser og avlyttingsutstyr.

KF Entreprenør AS

Ryensvingen 15
0680 Oslo
Norway

For ansatte:
Intranett

Om oss

Følg KF Entreprenør

Nettsiden er levert av Egde Consulting AS