Visjon og verdier

 Vi skal bli den mest etterspurte leverandøren
innen mellomstore bygg- og anleggsprosjekter i
østlandsregionen

KF Entreprenørs visjon

Vår forretningsidé
Vår forretningside er å skape verdier vi kan være stolte av. Vi skal kunne utvikle, planlegge og bygge på en effektiv måte for å skape verdier for kunden, de ansatte og aksjonærene.

Våre verdier
Verdiene skapes ved solid kunnskap, godt samarbeid, stort engasjement samt at vi er kreative også på kundens vegne og viser at vi tar ansvar.

Våre verdier er de ansattes ryggrad og kjennes i organisasjonen som lever opp til følgende:

  • Samarbeid – vi er best sammen

  • Ansvar – vi holder det vi lover

  • Kompetanse – vi kan det vi gjør

  • Oppfinnsomhet – vi løser alt

Det er en prioritert oppgave å forvalte pågående prosjekter slik at våre byggherrer, ansatte og leverandører får verdiskapning, kompetanseheving og en positiv opplevelse av å jobbe med KF Entreprenør.

KF Entreprenørs prioriterte oppgaver er å:

  • sikre kvaliteten i prosjektene
  • sikre at prosjektene gjennomføres innenfor tidsfrister og økonomiske rammer
  • sikre at helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt for alle personer i våre prosjekter
  • sikre det ytre miljø og at våre kunders HMS arbeid videreføres på en forsvarlig måte i våre prosjekter
  • tydelig kvalitets- og HMS-ledelse er vesentlig i KF Entreprenørs bedriftskultur og er en av ledelsens prioriterte oppgaver.
KF Entreprenør AS

Ryensvingen 15
0680 Oslo
Norway

For ansatte:
Intranett

Om oss

Følg KF Entreprenør

Nettsiden er levert av Egde Consulting AS