oversiktsbilde fra gul kran og ned på byggeplass

For leverandører

Vi er en profesjonell innkjøper, og en pålitelig partner som behandler våre leverandører likt.

Innkjøp av varer og tjenester er basert på anbudskonkurranser til prosjekter og rammeavtaler med grossister og direkteleverandører.

Vi setter tydelige krav til HMS, kvalitet, miljø, etiske retningslinjer og god forretningsskikk hos våre leverandører og samarbeidspartnere.

EHF-faktura
KF Entreprenør ønsker primært faktura tilsendt i EHF-format.  Elektronisk faktura reduserer behandlingstiden og sparer miljøet. Alle fakturaer må ha et ordrenummer eller prosjektnummer og en kontaktperson.

Benytt organisasjonsnummer 988 189 0222.  Alternativt, send faktura som PDF til faktura@kfentreprenor.no 

Etiske retningslinjer
Det vi gjør påvirker samfunnet rundt oss. I KF Entreprenør skal vi ha en høy etisk standard i alt vi foretar oss, slik at vi sikrer vår konkurransekraft og vårt omdømme. Det er vår plikt å handle med integritet og i samsvar med lover og regelverk. KF Entreprenørs etiske retningslinjer skal fungere som veiledning for våre handlinger, og gjelder for alle ledere ansatte, tillitsvalgte, styremedlemmer, innleide og andre som opptrer på vegne av KF Entreprenør.

KF Entreprenør er en del av Roadworks hvor alle selskapene i konsernet følger en felles plattform for Corporate Social Responsibility (CSR). CSR er på norsk betegnet som næringslivets samfunnsansvar som handler om på hvilken måte verdier blir skapt. 

Vi har retningslinjer som skal sikre at vi som representerer selskapet tar etiske, sosiale, og miljømessige bærekraftige valg i vår daglige drift.

Disse retningslinjene er vår rettesnor for hvordan vi skal opptre på vegne av selskapet innen:

  • Antikorrupsjon
  • Etikk og forretningsskikk
  • Menneskerettigheter og arbeidsmiljø
  • Anskaffelser / innkjøp
  • Miljø og ytre påvirkning

Miljø- og klimapåvirkning
Vi skal være så klimanøytrale som mulig. Vi er opptatt av å redusere energiforbruket i egne bygg, og av å samarbeide med relevante partnere for å minimere utslipp fra bilene våre. Vi har et mål om å øke antallet videokonferanser for å redusere antallet reiser.

KF Entreprenør AS

Ryensvingen 15
0680 Oslo
Norway

For ansatte:
Intranett

Om oss

Følg KF Entreprenør

Nettsiden er levert av Egde Consulting AS