oversiktsbilde fra gul kran og ned på byggeplass

For leverandører

Vi stiller strenge krav til at våre leverandører skal operere med god forretningsskikk og innenfor våre etiske retningslinjer. I KF Entreprenør har vi HMS som en naturlig del av vår virksomhet – det forventer vi også at våre leverandører har. Les vår leverandørerklæring.

Vi er en profesjonell innkjøper, og en pålitelig partner som behandler våre leverandører likt.

Innkjøp av varer og tjenester er basert på anbudskonkurranser til prosjekter og rammeavtaler med grossister og direkteleverandører.

EHF-faktura
KF Entreprenør ønsker primært faktura tilsendt i EHF-format.  Elektronisk faktura reduserer behandlingstiden og sparer miljøet. Alle fakturaer må ha et ordrenummer eller prosjektnummer og en kontaktperson.

Benytt organisasjonsnummer 988 189 0222.  Alternativt, send faktura som PDF til faktura@kfentreprenor.no 

Etiske retningslinjer
Det vi gjør påvirker samfunnet rundt oss. I KF Entreprenør skal vi ha en høy etisk standard i alt vi foretar oss, slik at vi sikrer vår konkurransekraft og vårt omdømme. Det er vår plikt å handle med integritet og i samsvar med lover og regelverk. KF Entreprenørs etiske retningslinjer skal fungere som veiledning for våre handlinger, og gjelder for alle ledere, ansatte, tillitsvalgte, styremedlemmer, innleide, leverandører og andre som opptrer på vegne av KF Entreprenør. 

KF Entreprenør AS

Ryensvingen 15
0680 Oslo
Norway

For ansatte:
Intranett

Om oss

Følg KF Entreprenør

Nettsiden er levert av Egde Consulting AS