Østfold

Avdeling Østfold er vårt regionskontor ved Svinesund. I porteføljen for avdeling Østfold inngår rehabiliteringsprosjekter og nybygg prosjekter.

Vi er en totalentreprenør som samarbeider både med byggherrer og lokale aktører. Kundemassen vår består av både offentlige og private aktører.

Prosjektene gjennomføres med god styring, solid teknisk kunnskap og gode forretningskonsepter. Denne effektive arbeidsmåten har skapt varige verdier for våre kunder som igjen fører til at de ofte kommer tilbake til oss.

Prosjekter

Kontakt

Freddy Olsen

Avdelingsleder Østfold
KF Entreprenør AS

Ryensvingen 15
0680 Oslo
Norway

For ansatte:
Intranett

Om oss

Følg KF Entreprenør

Nettsiden er levert av Egde Consulting AS