Lærlinger og studenter

Lærlinger

KF er en stolt lærebedrift gjennom 15 år!

Hvert år tar vi inn nye lærlinger fordelt på våre tre avdelinger; Anlegg, Rehabilitering og Østfold.

Vi er en stolt kunnskapsbedrift med stort fokus på arven av håndverkerfaget og har ansatte med både fagbrev, mesterbrev og motivasjon for videre skolegang som f.eks. teknisk fagskole.

KF samarbeider med ByggOpp når det gjelder læringsprogrammets faglige oppfølging og forberedelser til svenneprøven i tømrerfaget eller fagbrevet i betongfaget. KF samarbeider med videregående skoler og tilbyr også praksisplasser for elever i VG2 . Vi har et tverrfaglige miljø som vil kunne gi den yngre generasjonen en meget spennende læringsarena under trygge forhold. 

Send inn din søknad til jobb@kfentreprenor.no.

Vi i KF som lærebedrift tar vårt ansvar på alvor; et godt læremiljø forutsetter at vi:

  • Innfrir alle HMS-krav, spesielt for våre lærlinger
  • Har et godt psykososialt arbeidsmiljø
  • Viser åpenhet, kollegial støtte, raushet, omtanke, tillit, toleranse og anerkjennelse

Lærebedrifter som tar arbeidsmiljøet på alvor, arbeider i tillegg målrettet for å forhindre mobbing og trakassering. Dette har vi i KF skjønt for lenge siden – vi står sammen for å lage varige verdier!

Studenter

KF er en entreprenørbedrift med en større gruppe funksjonærer som dekker et bredt aldersspenn og som har en variert bakgrunn. Vi gjør dette bevisst for å sikre at vi opprettholder målet om å være en kunnskapsbedrift hvor alle gode tanker, ideer og løsninger blir hørt. Alle ansatte oppmuntres til en aktiv deltagelse – hver eneste dag.

Det er slik vi skaper verdier vi kan være stolte av!

Vi er helt avhengige av neste generasjon ingeniører og vi gjør det vi kan for å være en attraktiv arbeidsgiver – både for nyutdannede og for de med fartstid.

Hos KF vil du som student oppleve at vi jobber litt annerledes med nyutdannede. Vi tar deg gjerne inn før du er ferdig med siste studieår, og du kan kombinere studier med en arbeidsdag i uken frem til oppnådd vitnemål. Da får du en fantastisk mulighet til å bli bedre kjent med prosjektledelsens hverdag, drift og utfordringer på nært hold – utover sommer engasjementet.

Vi legger opp en løype hvor du vil bli plassert i et prosjektteam bestående av seniorer og yngre, slik at dynamikken holdes på topp og miljøet opprettholdes med tanke på å være en stolt kunnskapsbedrift med aktiv erfaring – og meningsutveksling

Send oss din søknad

Fortell oss hvem du er og hvorfor du ser for deg at KF Entreprenør kunne vært en interessant første arbeidsgiver på din karriere vei!

KF Entreprenør AS

Ryensvingen 15
0680 Oslo
Norway

For ansatte:
Intranett

Om oss

Følg KF Entreprenør

Nettsiden er levert av Egde Consulting AS