Rehabilitering – Dam Langlia

KF Entreprenør har rehabilitert Dam Langlia. Dam Langlia demmer opp Langlivann som i dag benyttes til vannforsyning i Sørkedalen, og som tilleggs- og sikkerhetsforsyning av Oslo vest. Dammen ligger i Langliavassdraget i Oslo kommune. Dammen har bruddkonsekvensklasse 4.

Arbeidene består i: 

 • Forsterke østre og vestre plate dam med påstøp av ny plate oppstrøms side
 • Riving og bygging av nytt lukehus, sektorlukehus og trapper
 • Etablering av fangdam
 • Etablering av nytt bunntapperør i dam og i omløpstunnel
 • Kanalisering nedstrøms dam
 • Forsterke støttemur på østre side
 • Ny tømmerrenne i betong som støpes over sektorluka
 • Riving og bygging av nytt bjelkestengsel og heisanordning

Prosjektdetaljer

 • Kunde:
  Oslo kommune Vann og avløpsetaten
 • Prosjekttype:
  Damrehabilitering
 • Entrepriseform:
  Generalentreprise
 • Byggetid:
  2017 – 2020
KF Entreprenør AS

Ryensvingen 15
0680 Oslo
Norway

For ansatte:
Intranett

Om oss

Følg KF Entreprenør

Nettsiden er levert av Egde Consulting AS