Oppgradering av bussanlegg – Bekkestua

På Bekkestua (Furuveien 2-8) river og sanerer KF Entreprenør blant annet verkstedbygg og villa, og VA omlegges. I tillegg utvides og optimaliseres parkeringsarealer og eksisterende servicehall, og det tilrettelegges for elektrisk bussdrift.

Arbeidene består i:

 • Riving av Furuveien 4-6
 • Riving av eksisterende støttemur og utvidelse av bussanlegg
 • Fjerning av asfalt og utskifting av toppmasser
 • Ombygging av vaskehall/verksted og portrom
 • Sprenging, masseuttak
 • Etablering av VA infrastruktur
 • Ombygging av adkomstområde til Furuveien 2
 • Bygging av transformator/nettstasjon og omformeranlegg
 • Transport av toppmasser, planlegging og sikring av fjellskjæring
 • Bygging av støttemur med sikringsgjerde mot fjellskjæring
 • Etablering av fundamenter for buss-skjermer. Infrastruktur for elektro og VVS
 • Montasje av buss-skjermer og sikringsgjerde
 • Etablering av toppdekke med grus
 • Etablering av støpt respos mot skjerm
 • Graving og etablering av nye tanker
 • Boring av energibrønner
 • Utomhusarbeider
 • Permeabelt steindekke, 10-12000 m2, i settelag med fuging i leggesoner. Steintrekket ble utført med maskin og tilpasset for hånd.

Anleggsarbeidet har vært utført på dagtid med bussanlegget i vanlig drift noe som har vært mulig på grunn av god planlegging og godt samarbeid med byggherre.

Prosjektdetaljer

 • Kunde:
  Sporveien AS
 • Prosjekttype:
  Oppgradering av bussanlegg
 • Entrepriseform:
  Generalentreprise
 • Byggetid:
  2019 – 2020
KF Entreprenør AS

Ryensvingen 15
0680 Oslo
Norway

For ansatte:
Intranett

Om oss

Følg KF Entreprenør

Nettsiden er levert av Egde Consulting AS