Oppgradering – Bærum sykehus

KF Entreprenør har prosjektert og oppgradert BUPs (Barne- og ungdomspsykiatrisk) lokaler innvending i tillegg til teknisk infrastruktur og sprinkling. Arbeidet har foregått etappevis fordelt i fire etasjer med sykehus i drift hvor nærliggende avdelinger som dagkirurg, kapell og avrusning har stilt store krav til planlegging og koordinering.

Lokalene befinner seg i den gamle delen av sykehuset fra 1924 og 1954; med gammelt storkjøkken/lager og eksisterende lokaler sist renovert på 80-tallet. Fasaden er vernet noe som har medført dialog med riksantikvaren i forbindelse med oppgradering av ventilasjon.

Hoveddelen av arbeider var å oppgradere eksisterende arealer for bedre utnyttelse og mer tilpasset nåtidens drift av sykehuset. En av utfordringene har vært å tilpasse nytt teknisk anlegg til eksisterende situasjon, der vi var avhengig av å endre plassering på teknisk rom, samt utvide føringsveier og plassering av aggregater.

Arbeidene består i: 

 • Prosjektering for egne arbeider
 • Prosjekteringsledelse
 • Rivningsarbeider
 • Tømrerarbeider
 • Maler og gulvbelegg
 • Himlingsarbeider
 • Full oppgradering av det tekniske anlegget, samt tilkobling til eks. SD- anlegg

KF Entreprenør utførte følgende arbeider i egen regi:

 • Prosjektering- og prosjektledelse
 • Tømrerarbeider
 • Murerarbeider
 • Lettere rivearbeider
 • Utvendige arbeider

 

Prosjektdetaljer

 • Kunde:
  Vestre Viken HF
 • Prosjekttype:
  Renovering av bygg
 • Entrepriseform:
  Totalentreprise
 • Byggetid:
  2019 – 2020
KF Entreprenør AS

Ryensvingen 15
0680 Oslo
Norway

For ansatte:
Intranett

Om oss

Følg KF Entreprenør

Nettsiden er levert av Egde Consulting AS