Oppgradering av bussanlegg – Skui

På Skui (Ringeriksveien 272 A/B) står KF Entreprenør for påbygging av servicehall med ny administrasjon og verkstedhall samt omlegging av VA. I tillegg blir det utvidelse og optimalisering av parkeringsarealer, tilrettelegging for elektrisk bussdrift og støyskjerming.

Arbeidene består i: 

 • Reetablering av oljeutskiller og tankfarm, mobiltank
 • Etablering av energibrønner og oppkobling mot teknisk anlegg
 • Rive gamle skjermer og elektrisk opplegg
 • Fjerning av asfalt og topplag
 • Gravearbeider for skjermer
 • Rive administrasjonsbygg
 • Etablering av fundament nytt verksted
 • Etablering av skjermfundamenter og tilhørende infrastruktur VA, elektrisk, etc.
 • Gravearbeider trafo og likeretter lading
 • Nødvendig ombygging og tilpassing rundt eksisterende trafo
 • Oppføring av råbygg nytt verksted og hurtigladere
 • Påføring av råbygg trafo og likeretter lading
 • Ombygging av el og VVS i vaskehall og servicehall
 • Montering av skjermer, plankegjerde og tilhørende infrastruktur
 • Etablering av grus toppdekke
 • Legging av steindekke

Prosjektdetaljer

 • Kunde:
  Sporveien AS
 • Prosjekttype:
  Oppgradering av bussanlegg
 • Entrepriseform:
  Generalentreprise
 • Byggetid:
  2019 – 2020
KF Entreprenør AS

Ryensvingen 15
0680 Oslo
Norway

For ansatte:
Intranett

Om oss

Følg KF Entreprenør

Nettsiden er levert av Egde Consulting AS