Prosjektleder/Prosjekteringsleder/Kalkulasjonsleder/ Prosjektingeniør/Anleggsleder/Driftsleder/Forman – Oslo og Østfold

KF Entreprenør AS er et entreprenør- og prosjektutviklingsselskap innen bygg- og anleggssektoren.

KF er en entreprenørbedrift med en større gruppe funksjonærer som dekker et bredt aldersspenn og som har en variert bakgrunn. Vi gjør dette bevisst for å sikre at vi opprettholder målet om å være en kunnskapsbedrift hvor alle gode tanker, ideer og løsninger blir hørt. Alle ansatte oppmuntres til en aktiv deltagelse – hver eneste dag.

Vi har prosjekter innenfor Rehabilitering (Sikkerhets avdelingen går innunder her), Nybygg og Anlegg i Oslo omegn.

Ved vår avdeling i Østfold har vi mest Rehabiliteringsprosjekter.

Interessert? Ta kontakt! Fortell oss hvem du er og hvorfor du ser for deg at KF Entreprenør kunne vært en interessant arbeidsgiver for akkurat DEG! Husk å nevne hvilken avdeling du hadde kunnet sett for deg.

Vi tilbyr

  • Konkurransedyktige betingelser og gode lønnsvilkår
  • En spennende jobb med faglige utviklingsmuligheter
  • Et veldig godt arbeidsmiljø med høy trivsel og humør

Send inn din søknad og CV til jobb@kfentreprenor.no.

Kontaktpersoner

Thea Brentnall

HR og administrasjonsleder
KF Entreprenør AS

Ryensvingen 15
0680 Oslo
Norway

For ansatte:
Intranett

Om oss

Følg KF Entreprenør

Nettsiden er levert av Egde Consulting AS